KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DALAM KAJIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF

KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN DALAM KAJIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF


DR. HJ. GHAZALI BIN HJ. DARUSALAM

Ketua Unit Penyelidikan,

Jabatan Penyelidikan dan Pembangunan

Maktab Perguruan Islam, Bangi

 

Kajian Penuh

Dipos oleh Arbain bin Muhayat pada 29 April 2008