Peranan Guru Membina Murid Menghadapi Cabaran Wawasan 2020

Peranan Guru Membina Murid Menghadapi Cabaran Wawasan 2020

Peranan Guru Membina Murid Menghadapi Cabaran Wawasan 2020

 

                                                               

Ismail Abas, Ph.D

(Jabatan Pengajian Islam dan Moral)

 

 

ABSTRAK

 

Dalam memenuhi cabaran Ketujuh Wawasan 2020, negara memerlukan generasi guru yang berwibawa, mengawal sahsiah dan moral murid. Keberkesanan peranan guru pada masa ini akan mempengaruhi kualiti manusia yang akan mewarisi negara ini pada tahun 2020 dan sekaligus menentukan pencapaian matlamat wawasan negara. Peranan yang guru boleh mainkan antaranya adalah melihat pelajar secara positif dan melayaninya secara kemanusiaan, wujudkan budaya sayang menyayangi, bekhudi, yakni berusaha bukan hanya untuk kesempurnaan diri tetapi untuk kesempurnaan kumpulan, menggilap potensi, sahsiah, pengetahuan dan kemahiran murid, menghapuskan ciri negatif warisan keluarga murid, guru adalah mursyid, zuhud,   amanah dan bersih peribadi daripada sebarang kejelekan serta guru perlu menguasai keilmuannya melalui penyelidikan yang berterusan.

 

 

ABSTRACT

 

In fulfillingthe 7th. Challenge of Vision 2020, our country needa teachers who are dedicated, and able to control the students’ moral and attitude. The effectiveness of teachers’ roles influence the qualities of our future generation in the year 2020 and will determine the nataion’s vision objectives achievement. Teachers’ roles are having positive attitude at the students and treating them equally, inculcating love culture, berkhundi, which is achieving towards perfection not only to ourselves but also to the community, discoveringown potiential, attitude, knowledge and students’ skills, eliminating the inheritance of the family’s negatives values. Teachers are mursyid, zuhud, honest and having clean personality besides free from any disgrace and they have to master their knowledge through the on going research process.  

Dipos oleh Arbain bin Muhayat pada 29 April 2008