Visi dan Misi

VISI

IPG Kampus Pendidikan Islam menjadi pusat kecemerlangan pendidikan guru menjelang 2010.

MISI

Melahirkan guru yang berilmu, berketrampilan, berakhlak mulia, berdaya saing dan berjiwa patriotik.

MATLAMAT

• Menyediakan dan melengkapkan prasarana institut yang kondusif, ceria, bersih dan selamat.
• Pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan dilaksanakan secara profesional dan berkesan.
• Memperkasakan IPG Kampus Pendidikan Islam sebagai pusat pendidikan guru yang berkualiti dan beriklim 'dini'.
• Memartabatkan ilmu dan kemahiran keguruan kepada pelajar.
• Meningkatkan perkongsian pintar menerusi penyelidikan, khidmat nasihat dan rujukan pendidikan.

OBJEKTIF

• Menyediakan kemudahan asas pengajaran dan pembelajaran, dewan, bilik-bilik kuliah, makmal dan pusat sumber.
• Memastikan warga dan harta benda institut terkawal serta dikendalikan dengan baik dan selamat.
• Menyediakan kemudahan asas di asrama dengan sempurna dan selamat.
• Mewujudkan persekitaran institut yang ceria, bersih, tenang dan indah.
• Memastikan pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan institut dijalankan dengan penuh tanggungjawab dan efisyen.
• Memastikan segala perancangan pentadbiran dan perkhidmatan dilaksanakan secara sistematik dan strategik.
• Meningkatkan kualiti pengurusan pentadbiran dan perkhidmatan dengan mengadakan program latihan yang terancang, proaktif dan inovatif.
• Meningkatkan sistem pengurusan pentadbiran terkini melalui sistem digital dan elektronik.
• Berusaha untuk melahirkan guru Pendidikan Islam dan Bahasa Arab yang berketerampilan dan berwibawa.
• Dapat mengamal dan menguasai pengetahuan dan kemahiran Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.
• Menjadi mercu tanda Pendidikan Islam dan pusat rujukan Pendidikan Islam dan Bahasa Arab.
• Melahirkan guru 'murabbi' yang boleh menjadi model terunggul.
• Melahirkan pelajar yang berakhlak, berhemah tinggi, cergas, cerdas dan bijaksana.
• Meningkatkan daya juang, jati diri dan jiwa patriotik warga institut melalui program-program pembangunan diri.
• Meningkatkan kecemerlangan akademik melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
• Mempastikan pelajar institut ini mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan.
• Membangunkan potensi pelajar dan berkebolehan dalam persatuan, unit beruniform dan sukan.
• Memupuk, mengukuh dan menguasai kemahiran kepemimpinan yang berkesan.
• Menguruskan pengajaran dan pembelajaran secara bijak, optimum dan berkesan.
• Mewujudkan hubungan kerjasama rakan kongsi dengan syarikat-syarikat multimedia untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.
• Menerima kajian-kajian tindakan dan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran.
• Mendapatkan dan memberi khidmat nasihat antara institusi pendidikan dan agensi-agensi lain.

MOTO

"BERILMU, BERIMAN, BERAMAL, BERBAKTI"