DPLI SABK

KPLI SABK (SM) Ambilan November 2013

Bil
Kumpulan Kuliah
 
1 INSTITUT PERGURUAN ISLAM SELANGOR
KURSUS KDC - KPLI SABK (SM) 2.01
NAQIB : MOHAMAD ISA BIN RAMLAN
LAPOR DIRI : 20 NOVEMBER 2006
OPSYEN : BAHASA ARAB
Senarai Pelajar
 
     
2 INSTITUT PERGURUAN ISLAM SELANGOR
KURSUS KDC - KPLI SABK (SM) 2.02
NAQIB : MOHAMAD FAUZI BIN YAHYA
LAPOR DIRI : 20 NOVEMBER 2006
OPSYEN : BAHASA ARAB
Senarai Pelajar
 
     
     

KPLI SABK (SM) Ambilan November 2007 - Jun 2009

Bil
Kumpulan Kuliah  
1 INSTITUT PERGURUAN ISLAM SELANGOR
KURSUS KDC - KPLI SABK (SM) 1.01
NAQIB : USTAZAH ENGKU ZARIHA BINTI
ENGKU ABD. RAHMAN
LAPOR DIRI : 19 NOVEMBER 2007
OPSYEN : PENDIDIKAN ISLAM
Senarai Pelajar
 
     
2 INSTITUT PERGURUAN ISLAM SELANGOR KURSUS KDC - KPLI SABK (SM) 1.02
NAQIB : USTAZ ABDUL HAMID BIN SULAIMAN LAPOR DIRI : 19 NOVEMBER 2007
OPSYEN : BAHASA ARAB
Senarai Pelajar