Kursus di IPG Kampus Pendidikan Islam

IPG yang memberi perkhidmatan pendidikan perguruan berkualiti kepada pelanggan pada peringkat pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan.

Latihan Perguruan Pra-Perkhidmatan

1. Kursus Diploma Perguruan Malaysia (KDPM PraSekolah Kemas)
2. Kursus Diploma Perguruan Malaysia Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (KDPM-LPBS)
3. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-R)
4. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah j-QAF Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (KPLI-R j-QAF LPBS)
5. Kursus Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
6. Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP IPIS-OUM)
7. Kursus Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian Empat Tahun (PPPRPET)
8. Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

Latihan Perguruan Pra-Perkhidmatan (KDC)


1. Kursus Diploma Perguruan Malaysia Mode Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (KDPM-PLPS)
2. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (KPLI-PLPS)
3. Kursus Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (KPLI-SABK))
4. Kursus Diploma Perguruan Malaysia Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (KDPM-SABK) Rendah dan Menengah
5. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah Sekolah Rendah - Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah j-QAF (KPLI-LPBS-(j-QAF))
6. Kursus Perguruan Lepasan Ijazah - Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah -Pra-Sekolah (KPLI-LPBS-PraSekolah)
7. Kursus Diploma Perguruan Malaysia Mode KDC PraSekolah (Tadika Kemas dan Tadika Perpaduan)
8. Kursus Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)

Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan


1. Kursus Guru Sekolah Bestari
2. Program KPM-OUM
3. Kursus Conversion Matematik
4. Kursus Bimbingan & Kaunseling
5. Program Pensiangan Salinatan
6. Kursus Pendek Kelolaan Institut Pendidikan Guru