Kursus di IPG Kampus Pendidikan Islam

IPG yang memberi perkhidmatan pendidikan perguruan berkualiti kepada pelanggan pada peringkat pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan.

Latihan Perguruan Pra-Perkhidmatan

1. Kursus Pra Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP)
2. Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)

Latihan Perguruan Pra-Perkhidmatan (KDC)


1. Kursus Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (DPLI-SABK)) Menengah
2. Kursus Program Diploma Perguruan Malaysia Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (PDPM-SABK) Rendah
3. Kursus Diploma Perguruan Malaysia Mode KDC PraSekolah (Tadika Kemas dan Tadika Perpaduan)


Latihan Perguruan Dalam Perkhidmatan


1. Kursus Program Pensiswazahan Guru (PPG)