Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

 

 

LATAR BELAKANG

Jabatan Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) bertanggungjawab mengendalikan pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan bagi pelajar-pelajar Latihan Perguruan Praperkhidmatan. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ini merupakan elektif wajib bagi pelajar Kursus Diploma Perguruan dan sebagai mata pelajaran Major dan Minor bagi pelajar KPLI Sekolah Rendah, dan PPISMP di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam.  Terdapat 3 unit dalam jabatan ini:-

  • Unit Pendidikan Jasmani
  • Unit Kesihatan
  • Unit Kecergasan/Sains Sukan

 

VISI

Berusaha melahirkan bakal pendidik Islam yang berketrampilan dan berkualiti melalui kemahiran serta disiplin yang diterapkan dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.


MISI

Beriltizam membentuk dan melahirkan pendidik yang berwibawa, berketrampilan, berakhlak mulia dan berbudaya kerja  cermerlang melalui penerapan dalam Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.
   

OBJEKTIF 

  • Memberi khidmat kepakaran kepada bakal guru dan juga guru-guru sekolah dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta permainan dan sukan.
  • Mengamalkan budaya kerja yang cemerlang dan telus dalam semua aspek pengurusan.
  • Mempelbagaikan strategi dan pendekatan pengajaran pembelajaran untuk meningkatkan kemahiran dalam bidang Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.

 

 Maklumat Lanjut di

Laman Blog JPJK