Jabatan Pengkhususan Bahasa Inggeris

LATAR BELAKANGVISI IPG

Jabatan Pengkhususan Bahasa Inggeris (JPBI) bertanggungjawab mengendalikan Kursus Kefasihan Bahasa Inggeris, Bahasa Inggeris Akademik dan Pengajian Bahasa Inggeris bagi pelajar-pelajar latihan perguruan pra perkhidmatan. Pelajar-pelajar yang terlibat adalah terdiri daripada pelajar Kursus Perguruan Lepas Ijazah (Rendah) dan Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dan Kursus Diploma Perguruan Malaysia (Kursus Dalam Cuti). 

Selain itu, JPBI turut membantu dalam menjayakan program Kursus Dalam Perkhidmatan  seperti Kursus 6 Minggu Tambah Option, Kursus 14 Minggu Open University Malaysia, serta  Kursus Dalam Cuti/Program Latihan Perguruan Swasta untuk guru-guru sekolah.

JPBI tidak ketinggalan juga memberi khidmat menjalankan kursus-kursus pendek untuk guru sekolah rendah, guru penolong kanan dan guru besar melalui  program Kursus Pendek Kelolaan IPG dan Projek Khas Pensiangan Salinatan. Di samping itu, JPBI juga mengendalikan kursus latihan pembangunan staf bagi meningkatkan penguasaan Bahasa Inggeris di kalangan staf akademik.

 

VISI IPG

IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru

 

MISI IPG

Institut Pendidikan Guru melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melaui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia
 

OBJEKTIF  JABATAN:
 • Meningkatkatkan kompetensi berbahasa para pelajar.
 • Melahirkan guru yang mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris dengan berkesan.
 • Mempertingkatkan kualiti latihan keguruan para pensyarah.
 • Mempertingkatkan ketrampilan dan daya saing di kalangan pensyarah Jabatan Bahasa Inggeris.
 • Mempertingkatkan ilmu pedagogi dan profesionalisme di kalangan pelajar dan peserta kursus dalam perkhidmatan.


PIAGAM  PELANGGAN

Kami, para pensyarah Jabatan Pengkhususan Bahasa Inggeris, dengan penuh ikhlas dan iltizam berikrar dan berjanji menumpukan  seluruh tenaga dan usaha kami untuk

 • Memastikan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris sentiasa akur dengan kurikulum yang   diluluskan oleh BPG.
 • Memastikan  maklumat dan strategi terkini dalam proses P&P dilaksanakan kepada pelanggan.
 • Memastikan semua penilaian dijalankan mengikut kriteria yang digariskan dan disempurnakan dalam jangka masa yang ditetapkan
 • Memastikan tugas pensyarah, guru, mentor dan kaunselor dilaksanakan dengan berkesan dan menepati masa.
 • Mematuhi Etika Profesionalisme Keguruan, Pekeliling Perkhidmatan Awam dan peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
 • Memberikan perkhidmatan telus, adil, cepat dan mesra kepada semua pelanggan pada setiap masa.

 
CARTA ORGANISASI AKADEMIK JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 2014CARTA ORGANISASI PENGURUSAN JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 2014


 

SENARAI PENSYARAH

Bil

Nama Pensyarah

Kelulusan

Pengalaman dan Kepakaran

(di Institut Pendidikan Guru)

 
 

1

Encik Rostam bin Abd. Shukor

 • B.A.(Hons) TESOL University of Strathclyde, United Kingdom (1994)
 • Dip. ESL. Universiti Malaya (1990)
 • Sijil Perguruan Malaysia (1982)

 

 

 

 

 

Sekolah :  14 tahun

IPGM   :  Mulai 1996

 • English Proficiency - listening, speaking, reading, writing
 • TESL Methodology- Linguistics, Teaching of reading, Writing and Grammar
 • Language Study
 • Lesson Planning
 • Penyelaras Kursus KDP 14M TESL
 • Penyelaras KSPK TESL
 • Penyelaras Pra PKPG TESL
 • Fasilitator KPKKIP
 • Fasilitator LPS
 • Fasilitator Projek Khas Pensalinatan Salinatan
 • Fasilitator Program BIG
 • Fasilitator Language Immersion Programme
 • Fasilitator KDP14M OUM
 • Fasilitator MBMMBI
 • Pemeriksa Aural-Oral Test
 • Ketua panel temuduga KPM BPG
 • Auditor Audit Dalaman IPG KPI
 

2

Encik Yahya bin Omar

 • M. Ed.TESL U.Malaya 2004
 • B.Ed. (Hons) TESL, University Winnipeg, Canada 1991

Sekolah :  11 tahun

IPG  :  Mulai 2004

 

 • English Language Proficiency
 • TESL Methodology
 • Extensive Reading, Literature
 • Fasilitator Language Immersion Programme
 • Penyelaras PPISMP Akademik
 • Penyelaras Ujian Lisan KPLI
 • Fasilitator KDP 14M OUM
 • Fasilitator KPKIP
 • Fasilitator LPS
 • Fasilitator Program BIG
 • Pemeriksa Aural-Oral Test
 • PISMP TESL
 

3

Puan Lailatur Suraya binti Jalaluddin

 • M.A. (English Literature) UPM 2003
 • B.A. (Hons) ELT, U. Surrey, United Kingdom

Sekolah :  13 tahun

IPG         :  Mulai 2003

 • English Language Proficiency
 • TESL Methodology Linguistics, English Literature, Teaching of Grammar
 • Fasilitator Language Immersion Programme
 • KDP OUM 14M

 

 

Bil

Nama Pensyarah

Kelulusan

Pengalaman dan Kepakaran

(di Institut Perguruan)

 
 

4

Puan Miziana @ Suhana binti Saboo

 • M.A. TESL UKM Bangi 2004
 • B.Ed. TESL (Hons) UKM Bangi 1993
 • Dip. In Business & Management ITTAR 1995

Sekolah(M) : 14 tahun

IPG               : mulai 2007

 • English Language Proficiency - listening, speaking, reading & writing
 • Extensive Reading
 • Literature
 • Pronunciation Skills
 • Writing
 • PISMP TESL
 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

5

Puan Rahimah Bt Packeer Mohamed

 • M.A. TESL/TEFL 1998 - University of Birmingham, UK
 • B. Sc. Edu. (Hons) 1983 UM
 • Dip ESL 1995 UM

Sekolah(M)  :  17 tahun

IPG               :  Mulai 2000

 

 • Jurulatih Utama MTDP 1999 - 2003
 • English Proficiency - listening, speaking, reading, writing
 • TESL Methodology- Linguistics, Teaching of reading, Writing and Grammar
 • Language Study
 • Fasilitator KPKKIP
 • Fasilitator LPS
 • Fasilitator Program BIG
 • Fasilitator Language Immersion Programme
 • Fasilitator KDP14M OUM
 • Jurulatih Utama INTEL
 • Jurulatih Kursus BESTARI
 • Ketua Unit Peperiksaan
 • Penyelaras MAEPA
 

6

YM Raja Zaida Bt Raja Ahmad Kamar

 • M. A (English) UPM 2003
 • B. A Honours (English) 2000

Sekolah : 18 tahun

IPGM IPIS : Mulai 2007

 • English Language Proficiency - listening, speaking, reading, writing
 • Language study
 • Fasilitator KPKIP
 • Fasilitator LPS (ELCB)
 • Fasilitator Program BIG
 • PISMP TESL
 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

 

7

Puan Akmar  Bt Aminuddin

 • M.Ed TESL UKM 2005
 • B.Ed.(Hons) TESL 1990 University of Kent, Canterbury, U.K.

 

Sekolah (M) : 17 tahun

IPGM KPIS : Mulai 2007

 • English Language Proficiency
 • Literature
 • Pronunciation Skills
 • Fasilitator KDP OUM 14 Minggu
 • Fasilitator KPKIP
 • Fasillitator CPD 4
 • Fasilitator LPS ( ELCB)
 • Fasilitator Program BIG
 • PISMP TESL
 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

 

8

Dalilah Bt Hj Zainal Abidin

 • Sijil Perguruan Pendidikan Awal kanak-Kanak (Bahasa Inggeris) 1980-1981 Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak
 • Sijil Lanjutan Perguruan TESL (1989) Institut Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak
 • B.A (Hons.) ELT (with special reference to ESP) University of Birmingham 1994
 • M.Ed. Universiti Malaya 2004

Sekolah (R) : 10 tahun

Politeknik : 6 tahun

IPG KPI: mulai 2010

 

 • English Language Proficiency
 • Language Study
 • Fasilitator Language Immersion Programme
 • Fasilitator KDP
 • Fasilitator LPS
 • Penasihat Bulan Sabit Merah
 • KPLI - Ko-kurikulum & Alam Sekitar
 • PISMP TESL
 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

9

Abd. Haris Bin Johari

 • Sijil Perguruan PSR Pengajian Inggeris -MPIK
 • Bacelor Pendidikan TESL - UPM
 • Master Sains Teknologi Pendidikan

Sekolah Rendah : 7 tahun

Sekolah Menengah : 10  tahun

IPG KPI : Mulai Jan 2008

 • Penasihat/Jurulatih Pengakap KLM 15
 • English Language Proficiency (ELP)
 • B. Inggeris (Teras)
 • B. Inggeris (Akademik)
 • Ilmu Pendidikan
 • ICTL
 • Bina Item Peperiksaan
 • Jurulatih Utama EteMS
 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

 

10

Fauziah Bt Ismail

 • B. Ed. TESL (Hons) -

UiTM Shah Alam.

Sekolah Menengah : 6 tahun

IPG KPI : Mulai 2008

 • Recreational Sports (TESL)
 • English Language Proficiency
 • Pemain, Jurulatih, Pengadil dan Pensyarah Penasihat Bola Tampar
 • PISMP -ELP 1&2
 • Pemeriksa Aural-OralTest
 

 

11

Noraida Bt Mustafa

 • Sarjana Pendidikan TESL

UKM

 • Sarjana Muda Pendidikan TESL (Hons) -U.Malaya

Sekolah Menengah : 16 tahun

IPG KPI : Mulai Jun 2011

 • English Language Proficiency
 • Language Study
 • Literature in English
 • Social Studies
 • PISMP TESL
 • Pemeriksa Aural-OralTest
 

12

Veronica Cristobel a/p Anthonysamy

 

 

 

 

 

 • Sijil Perguruan PSR Pengajian Inggeris -MPKB
 • B.A (Hon) English UPM Serdang. 1998
 • Sarjana Muda Pendidikan UKM Bangi. 2004

Sekolah :  Ren & Men : 18 tahun

                 

IPGM   :  Mulai 2010

 

 • English Language Proficiency - Writing
 • Teaching Language Skills - Listening, Speaking, Reading & Writing

 

 • Pemeriksa Aural-OralTest

 

 

 

13

En Tajudin Bin Hj. Daud

 • Sijil Perguruan Pendidikan Awal Kanak-Kanak (Bahasa Inggeris) (1979-1980) Maktab Perguruan Bahasa, Kuala Lumpur
 • Sijil Lanjutan Perguruan (TESL) (1987-1988). Institut Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak
 • Diploma Perguruan (TESL), (1990), Institut Pendidikan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak
 • B.Ed. (Hons.)TESOL, (1994), Victoria University of Manchester, England

 

 

Sekolah (R) : 19 tahun

IPGM KTI Mulai akhir 2009

 • English Language Proficiency (ELP)
 • B. Inggeris (Teras)
 • B. Inggeris (Akademik)
 • Fasilitator for MBMMBI Programme
 • Bina Item Peperiksaan
 • Penasihat KRS

 

 

 

AKTIVITI TAHUNAN JABATAN PENGKHUSUSAN BAHASA INGGERIS 2014

 

Tarikh

Program/Aktiviti yang dijalankan

Peruntukan

Ada/Tiada

Anggaran Kos/ Bil. Peserta & Kumpulan Sasar

Tempat

Ulasan

8 Jan 2014

(Rabu)

 

BENGKEL:

 "REVISITING LESSON PLAN" - PISMP TESL Sem. 7 (MBI IPGM)

 

 

Kos makan @

 RM 7 x sehari x 56 pelajar PISMP TESL sem 7 dan 6 orang penceramah

 

Jumlah: RM 434.00

 

 

IPG KPI

 

RZA (Penyelaras)

YAO - READING

MIS - WRITING

NJH/NAM - L & S

VCA - GRAMMAR

AKA - L.A.

 

Mula 13 Jan - 25 April 2014

Setiap 2 minggu

 

Beyond Pro Forma:

 "GET IT RIGHT"-

Program Intervensi MBI IPGM

(spelling and grammar error identification)

 

 

tiada

 

91 Pelajar PISMP TESL Semester 7 and 5

 

IPG KPI

 

NAM (Penyelaras)

RAS, RPM, AHJ, RZA,

AHJ

 

Mula 13 Jan - 25 April 2014

Setiap 2 minggu

 

 

 

Beyond Pro Forma:

 "READING CIRCLE"

 Program Intervensi MBI IPGM

 

Tiada

 

91 Pelajar PISMP TESL Semester 7 and 5

 

IPG KPI

 

VCA

 (Penyelaras)

DAL, MIS, TJD, FIA,

YAO

 

5 Feb 2014

(Rabu)

 

 

 

 

PERTANDINGAN INOVASI IPG KPI

 

Tiada

 

 Pensyarah JPBI

 

IPG KPI

 

AKA (K)

NAM, VCA,

AHJ (K)

 TJD, FIA

 

 

26 Feb 2014

(Rabu)

 

ENGLISH FEST IN SCHOOL II

PISMP TESL Sem. 5

(Program Intervensi MBI IPGM)

 

 

 

 

 

RM 245

Kos makan @

RM 7 x 35 Pelajar PISMP TESL Semester 5

 

RM 500

Hadiah untuk pertandingan

10 stesen x RM50

 

Jumlah: RM 745.00

 

 

Teaching School

SK Jalan 4,

Bangi

 

MIS (K)

RZA

 

Cenderahati untuk sekolah dari stor IPG KPI

19 Mac 2014

(Rabu)

 

BENGKEL

"REVISITING LESSON PLAN" -

PISMP TESL Sem. 5

(Program Intervensi MBI IPGM)

 

 

Kos makan @ RM7 sehari x 35 orang pelajar PISMP TESL sem 5 dan 6 orang penceramah

 

Jumlah: RM 287.00

 

IPG KPI

MIS

(Penyelaras)

YAO - READING

RZA - WRITING

NJH/NAM - L & S

VCA - GRAMMAR

AKA - L.A.

 

 

2 Apr 2014

(Rabu)

 

 

LAWATAN PENANDA ARAS:  LOCAL INTERNATIONAL INSTITUTION (UNIVERSITY NOTTINGHAM atau KOLEJ KIRBY)

 

 

 

Pengangkutan :  Bas Institut

 

Elaun Harian RM 30 x 13 pensyarah JPBI

 

Jumlah: RM 390.00

 

 

 

 

 

 

Yang berkenaan

 

AKA (K)

YAO

Semua pensyarah JPBI

 

 

SEMESTER 2 /2014

 

 

Mulai 25 Jun -  17 Okt. 2014

Setiap 2 minggu

 

 

Beyond Pro Forma:  "PUBLIC SPEAKING"

(Program Intervensi MBI IPGM)

 

 

Tiada

 

91 Pelajar PISMP TESL Sem. 6 & 8

 

IPG KPI

 

RPM

(penyelaras)

YAO, NAM, AHJ, VCA

 

Mulai 25 Jun - 17 Okt 2014

Setiap 2

minggu

 

 

Beyond Pro Forma

"STORY TELLING"

(Program Intervensi MBI IPGM)

 

 

Tiada

 

91 Pelajar PISMP TESL Sem. 6 and 8

 

 

DAL

(penyelaras)

 

RAS, RZA, TJD, FIA

 

19 - 20 Ogos 2014

(Sel - Rabu)

 

LPS: KURSUS "EFFECTIVE COMMUNICATION II"

 

 

 

Kos makan 30 pensyarah dan 5 orang penceramah @ RM12 sehari x 2 hari

 

Jumlah: RM840.00

 

 

 

IPG KPI

 

AHJ (K)

TJD, RPM

RAS

 

28-31 Ogos 2014

(Kha - Ahad)

 

LAWATAN PENANDA ARAS:

HONG KONG UNIVERSITY

 

tiada

 

Tanggungan sendiri

Jumlah Pensyarah: 13 orang

 

 

Hong Kong University

 

YAO (K)

AKA

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 12 Sept 2014

(Isn - Jum)

 

MINGGU BAHASA INGGERIS

(Program Intervensi MBI IPGM)

 

 

 

 

 

Semua Pelajar PPISMP dan PISMP

Hadiah:

Choral Speaking RM250

Talentime  RM250

Spell It Right  RM250

Story Telling  RM250

Advertisements RM100

IPG Kitchen RM250

English Exhibition RM250

 

Jumlah: RM 1750

 

 

IPG KPI

 

VCA (K)

DAL

 

Alatan dan Air Mineral ambil dari stor Kampus

 

 

23 - 25 Sept 2014

(Sel - Kha)

 

LPS: Penghayatan Pelan Pembangungan Pendidikan Malaysia (PPPM)

(untuk pensyarah Bahasa Inggeris

di bawah program MBI IPGM)

 

 

 

RM5440

Kos Hotel & Makan @ RM160 x 17 pensyarah & urusetia x 2 hari

 

RM 700 Kos sewa Dewan Kursus @RM350 x 2 hari

 

Pengangkutan - Bas Institut

 

Jumlah: RM 6140

 

 

Cameron Highlands

 

AHJ (K)

FIA

 

1 - 2 Okt

2014

(Rabu- Khamis)

 

BENGKEL "KSSR: TEACHING OF PHONICS, JAZZ CHANT AND ACTION SONG"

(Program Intervensi MBI-IPGM)

 

 

 

 

RM 1274

Kos makan @ RM 7  2 hari x 91 orang pelajar PISMP TESL Sem 6 & 8 dan 3 orang penceramah

 

RM 1440

Kos Bayaran Penceramah mengikut kelayakan gred DG RM120 x 12 jam

 

Jumlah: RM 2714

 

 

IPG KPI

 

RZA  (K)

 TJD, DAL

 

Cenderahati untuk penceramah dari stor IPG KPI