Buletin:
Jadual Interaksi PPG Semester 2, 2013

Jadual Interaksi PPG Semester 2, 2013

Jadual Interaksi PPG  Semester 2, 2013 Ambilan Jun 2011, Ambilan Februari 2012 dan  Ambilan Khas Februari 2013 adalah untuk dipatuhi semua pelajar dan tenaga pengajar yang dilantik. Para pensyarah diharap dapat menerima perlantikan menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab. Sebarang penggantian tenaga pengajar perlu mendapat kebenaran penyelaras PPG IPGKPI.

Semua ketua kuliah hendaklah memastikan pensyarah menandatangani buku kehadadiran kelas masing-masing.Tahniah kerana berjaya dalam peperiksaan dan dapat meneruskan pengajian semester ini. Tingkatkan usaha anda untuk lebih cemerlang lagi.

Sila muat turun jadual interaksi PPG mengikut kohort dari pautan masing-masing seperti di bawah:

 Kohort 1 (Sem 5)  
 Kohort 2 (Sem 4)   
 Ambilan Khas (Sem 3) 
 Jadual Interaksi
 Jadual Interaksi
 Jadual Interaksi
 Jadual Amali  Jadual Amali
 Jadual Amali

Kalender akademik PPG Sem 2, 2013 boleh dirujuk di sini

Sekian terima kasih

Penyelaras PPG