Buletin:
Makluman Pengaktifan Akaun OLL

Makluman Pengaktifan Akaun OLL

1. Adalah dimaklumkan bahawa semua pelajar Program Pensiswazahan Guru (PPG) dan Program Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR) adalah dikehendaki mengaktifkan akaun masing-masing di Portal Pembelajaran IPG Kampus Pendidikan Islam di alamat http://ipgm.info.tm/kpi/oll/ pada kadar segera. Sila gunakan Nombor Kad Pengenalan sebagai Username dan Password  untuk login. Sila kemaskini maklumat peribadi, gambar foto dan enrol ke kursusanda.

2. Para pelajar mod perdana pula dikehendaki mengaktifkan akaun masing-masing di Portal Pembelajaran Intranet IPGKPI menggunakan internet Rangkaian Jaringan Kampus di alamat http://10.12.16.18/v19/ . Sila gunakan Nombor Kad Pengenalan sebagai Username dan Password.

3. Status pengaktifan anda akan dipantau.

Harap maklum.