Artikel:
19. KONSEP KAWASAN AMAN, BEBAS & BERKECUALI (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA

19. KONSEP KAWASAN AMAN, BEBAS & BERKECUALI (ZOPFAN) DI ASIA TENGGARA

Latarbelakang

      Sebagai blok yang boleh disifatkan bukan komunis di Asia
     Tenggara, ASEAN sebenarnya lebih berpegang kepada dasar
     berkecuali.      Malaysia   telah   menyarankan  supaya
     diwujudkan 'kawasan awam, bebas dan berkecuali (Zone of
     peace,  Freedom  and  Neutrality  atau  ZOPFAN)   telah
     diterima  sebagai pendirian ASEAN. Konsep dan dasar ini
     telah diumumkan melalui  Deklarasi  Kuala  Lumpur  pada
     27hb. November, 1971.

Rasional

      Beberapa   faktor   dan  peristiwa  penting  yang telah
     berlaku di Asia Tenggara telah  mendorongkan  timbulnya
     konsep  ZOPFAN  ini.    Faktor-faktor dan peristiwa itu
     ialah:
          (i)  Kedudukan  Asia Tenggara yang agak  strategik
               kepada    kuasa-kuasa   besar  dalam  konteks
               ketegangan  politik  Timur-Barat;  pergolakan
               politik  di  Vietnam  serta  keputusan  peng-
               unduran  tentera-tentera  British  dari  Asia
               Tenggara  dan Amerika dari Vietnam pada  awal
               70an.    Perkembangan-perkembangan   tersebut
               telah   menimbulkan  kecurigaan   di kalangan
               negara-negara   ASEAN,  kerana ianya  mungkin
               menjejaskan kestabilan serantau.
          (ii) Peperangan-peperangan di Korea dan di Vietnam
               telah menyakinkan ASEAN  bahawa  campurtangan
               dan sokongan tentera kuasa-kuasa besar  dalam
               pertelingkahan   negara-negara   kecil   Asia
                Tenggara  sering menjejaskan  kestabilan  di-
               rantau ini.
         (iii) Semangat  'regionalisma' masa itu telah meng-
               hasilkan pertubuhan kerjasama   ekonomi   se-
               rantau ASEAN  yang  dapat  digunakan  sebagai
               jentera untuk mencapai tujuan ZOPFAN.

Objektif

      Objektif  ZOPFAN  adalah untuk menjadikan Asia Tenggara
     satu kawasan yang aman, bebas dan  berkecuali  daripada
     pertelingkahan   politik   kuasa-kuasa  besar khususnya
     Amerika Syarikat, Russia  dan  Republik  Rakyat  China.

Strategi Pelaksanaan

      Antara strategi-strategi utama yang telah  digubal  dan
     dilaksanakan untuk mencapai objektif tersebut adalah:-

            i)  Mendapatkan persetujuan, pengiktirafan dan
               jaminan kuasa-kuasa besar tentang objektif
               atau usaha menjadikan.
          ii)  Mengundurkan tentera asing dari kawasan Asia
               Tenggara dalam jangka panjang.
         iii)  Menjadikan rantau  Asia  Tenggara  sebagai
               kawasan  yang  bebas    daripada   senjata
               nuklear.

Penutup

      Dapat  dirumuskan  bahawa  ZOPFAN  tidak  mungkin dapat
     dilaksanakan tanpa kesanggupan kuasa-kuasa besar  untuk
     mengiktiraf  dan  menjamin  ZOPFAN  dan  sokongan  padu
     kesemua   anggota   negara-negara   ASEAN.        Walau
     bagaimanapun,  usaha ASEAN mencari penyelesaian politik
     di   Kampuchea    berdasarkan    Resolusi    Pertubuhan
     Bangsa-Bangsa   Bersatu   dan   Deklarasi   Persidangan
     Antarabangsa  mengenai  Kampuchea  (1981)  mencerminkan
     tekad   ASEAN  untuk  terus  berusaha  mencapai  konsep
     ZOPFAN.